Water-in-diesel emulsions and related systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Anna Lif

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Adv Colloid Interface Sci

Vol. 123-126 231-239

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06