Nonionic ortho ester surfactants as cleavable emulsifiers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Kristina Mohlin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

J Colloid Interface Sci

Vol. 299 435-

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07