Automotive Industry
Kapitel i bok, 1997

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Dag Brune

Dan Jonsson

Göteborgs universitet

G Gerardsson

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

G W Crockford

D Norbäck

The Workplace – Major industries and occupations, Vol. 2, Brune, D., Gerhardsson, G., Crockford, G. W. and Norbäck, D. (eds.), International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS), International Labour Office Geneva, Scandinavian Science Publisher, Oslo,

548-565

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Social och ekonomisk geografi

Mer information

Skapat

2017-10-08