A Swedish Industrial Research Program “Co-operative for Optimization of Industrial Production Systems Regarding Productivity and Ergonomics, COPE
Övrigt konferensbidrag, 1999

interventions

ergonomics

work-related musculoskeletal disorders

occupational health

evaluate work and work conditions

evaluation of manufacturing system designs

multi- and cross-science approaches

evaluation of manufacturing systems

Författare

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

Marita Christmansson

Institutionen för människa tekniksystem

Henrik Cyrén

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Mikael Forsman

Institutionen för tillämpad elektronik

Institutionen för människa tekniksystem

Gert-Åke Hansson

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Roland Kadefors

Göteborgs universitet

Svend-Erik Mathiassen

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Therese Möller

Kerstina Ohlsson

Nils F Pettersson

Staffan Skerfving

Anders Sundin

Institutionen för människa tekniksystem

NIOSH-FIOH-NIWL Science Symposium, USA
, ,

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Miljömedicin och yrkesmedicin

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27