A Swedish Industrial Research Program “Co-operative for Optimization of Industrial Production Systems Regarding Productivity and Ergonomics, COPE
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 1999

interventions

ergonomics

work-related musculoskeletal disorders

occupational health

evaluate work and work conditions

evaluation of manufacturing system designs

multi- and cross-science approaches

evaluation of manufacturing systems

Författare

Jörgen Winkel

Göteborgs universitet

Marita Christmansson

Institutionen för människa tekniksystem

Henrik Cyrén

Chalmers, Organisation okänd

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Mikael Forsman

Institutionen för tillämpad elektronik

Institutionen för människa tekniksystem

Gert-Åke Hansson

Chalmers, Organisation okänd

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Roland Kadefors

Göteborgs universitet

Svend-Erik Mathiassen

Chalmers, Organisation okänd

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Therese Möller

Chalmers, Organisation okänd

Kerstina Ohlsson

Chalmers, Organisation okänd

Nils F Pettersson

Chalmers, Organisation okänd

Staffan Skerfving

Chalmers, Organisation okänd

Anders Sundin

Institutionen för människa tekniksystem

NIOSH-FIOH-NIWL Science Symposium, USA
, ,

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Miljömedicin och yrkesmedicin

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27