Size control and growth process of alkylamine-stabilized platinum nanocrystals: A comparison between the phase transfer and reverse micelles methods
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Kjell Wikander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Christophe Petit

Krister Holmberg

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Marie-Paule Pileni

Langmuir

Vol. 22 4863-4868

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06