The Method of Successive Assembly System Design: Six cases studies within the Swedish automotive industry
Kapitel i bok, 2000

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

A Gunarsekaran

Dan Jonsson

Göteborgs universitet

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Agile Manufacturing: 21st Century Manufacturing Strategy, Gunarsekaran A. (ed.), Elsevier Science Publishers

621-642
0-08-043567-X (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

0-08-043567-X

Mer information

Skapat

2017-10-08