Alternativ montering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Tomas Engström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Dan Jonsson

Göteborgs universitet

Lars Medbo

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Chukyo Keiei Kenkyu (academic japanese journal)

Vol. 18 73 - 153

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik