Lipase catalyzed reactions at different surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Pedro Reis

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Takoua Debeche

Britta Folmer

L Fauconnot

Heribert Watzke

Langmuir

Vol. 22 8169-

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06