Use of surfactant self-assembly for nanomaterial synthesis
Paper i proceeding, 2004

Författare

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Proceedings of the 6th World Surfactant Congress, Berlin, June 2004

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07