NMR diffusometry and FTIR study of the interaction between antifouling agent and binder in marine paint
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Lyuba Shtykova

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

PAUL HANDA

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Magnus Nydén

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Progr Org Coatings

Vol. 51 125-

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07