Studies on dodecyl betainate in combination with its degradation products or with phosphatidyl choline
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Dan Lundberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Helena Ljusberg-Wahren

Anders Norlin

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

J Colloid Interface Sci

Vol. 278 478-

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06