Phase transfer agents as catalysts for a nucleophilic substitution reaction in microemulsions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Maria Häger

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Chem Eur J

Vol. 10 5460-

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07