A nucleophilic substitution reaction in microemulsions based on either an alcohol ethoxylate or a sugar surfactant
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Maria Häger

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Fredrik Currie

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Colloids Surfaces A

Vol. 250 163-

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07