A nucleophilic substitution performed in different types of self-assembly structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Maria Häger

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Ulf Olsson

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Langmuir

Vol. 20 6107-

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06