Systems thinking for dealing with wicked sustainability problems: Moving beyond functionalist approaches
Kapitel i bok, 2016

Författare

Johanna Lönngren

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Magdalena Svanström

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

New Developments Engineering Education for Sustainable Development

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Lärande

Annan teknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-3-319-32933-8

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13