Life cycle assessment of forest products – challenges and solutions
Bok, 2016

Författare

Gustav A Sandin

Gregory Peters

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Magdalena Svanström

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Miljöledning

ISBN

978-3-319-44027-9

Mer information

Skapat

2017-10-08