Will clothing be sustainable? Clarifying sustainable fashion
Kapitel i bok, 2016

Författare

Sandra Roos

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Bahareh Zamani

Kemisk miljövetenskap

Gustav A Sandin

Gregory Peters

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Magdalena Svanström

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Textiles and Clothing Sustainability - Implications Textiles and Fashion


978-981-10-2181-7 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljöledning

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

978-981-10-2181-7

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13