Discrete Variational Derivative Methods for the EPDiff Equation
Preprint, 2016

Författare

Stig Larsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Takayasu Matsuo

Klas Modin

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Matteo Molteni

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08