Functional groups in fractionated asphaltenes and the adsorption of amphiphilic molecules
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Jenny-Ann Östlund

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Magnus Nydén

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Colloids Surfaces A

Vol. 234 95-

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07