Surfactants-templated nanomaterials synthesis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Krister Holmberg

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Journal of Colloid and Interface Science

0021-9797 (ISSN) 1095-7103 (eISSN)

Vol. 274 355-

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07