Naturligt grupperat arbete vid Volvo Lastvagnar – Slutrapport
Rapport, 1990

Författare

D Danhäll

Tomas Engström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Mikael Hedin

Chalmers, Arkitektur

Bengt Kristensson

Lars Medbo

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Klas Thunberg

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik