Distribution of Industrial Goods - In need of new conceptualisations
Paper i proceeding, 1999

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 28th Annual Conference of the European Marketing Academy, Humbolt University, Berlin, May 11-14

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07