Supplier Relationships - What does it mean?
Paper i proceeding, 1999

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ivan Snehota

Proceedings of the 9th Biennal World Marketing Congress, pp. 382-385. The Academy of Marketing Science, Quawra, Malta, June 23-26

382-385

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07