The Boundaries of the Firm as Relational Interfaces
Paper i proceeding, 1998

Författare

Luis Araujo

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 14th IMP Conference, Turkku School of Economics and Business Administration, September

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07