Coordinating, Combining, Connecting - The impact of governance form
Paper i proceeding, 1997

Författare

Lennart Bångens

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

In Mazet, F., Salle, R. and Valla, J-P. (eds) Proceedings of the 13th International Conference on Industrial Marketing and Purchasing, Groupe ESC Lyon, September

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07