Information Technology and the Efficiency of Materials Supply - The implementation of EDI in the construction industry
Paper i proceeding, 1996

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 5th IPSERA-conference, Eindhoven

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06