Purchasing Behaviour during three Decades - A case study of change and stability in supplier relationships
Paper i proceeding, 1996

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Paper presented at the 12th IMP Conference, Karlsruhe, September

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07