To be or not to be? Identity work in collaborative innovation
Paper i proceeding, 2016

Författare

Susanne Ollila

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

3rd World Open Innovation Conference. Barcelona, Dec 15-16

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Sociologi

Mer information

Skapat

2017-10-08