Nätverksanalys av distributionssystem
Paper i proceeding, 1993

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Paper presented at Nordisk Företagsekonomisk Ämneskonferens, University of Lund, Department of Business Administration, Lund

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06