Structural changes in distribution networks
Paper i proceeding, 1991

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Proceedings of the 7th IMP Conference, University of Uppsala, Department of Business Administration, Uppsala

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06