The changing role of purchasing
Paper i proceeding, 1990

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Håkan Håkansson

Paper presented at the 6th IMP-Conference, Bocconi University, Milan

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07