A Two-Time-Scale Control Scheme for Fast Unconstrained Systems
Kapitel i bok, 2007

Författare

Sébastien Gros

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Davide Buccieri

Philippe Muelhaupt

Dominique Bonvin

Assessment and Future Directions of Nonlinear Model Predictive Control

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

ISBN

978-3-540-72698-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13