Om mötet mellan arkitekter och ingenjörer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Lychnos : Lardomshistoriska samfundets arsbok = annual of the Swedish History of Science Society

0076-1648 (ISSN)

211-223

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08