Belavin–Drinfeld solutions of the Yang–Baxter equation: Galois cohomology considerations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Arturo Pianzola

Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas

University of Alberta

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Bulletin of Mathematical Sciences

1664-3607 (ISSN) 1664-3615 (eISSN)

Vol. 8 1 1-14

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1007/s13373-016-0094-1

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-23