Use of Hypnotic and Alertness Medications (HAMs) in the U.S. Military
Poster (konferens), 2017

Författare

N. L. Shattuck

K. Smith

P. Matsangas

Joakim Dahlman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors

NASA Human Research Investigators Workshop, January 23-26, Galveston, TX.

Ämneskategorier

Farmakologi och toxikologi

Mer information

Skapat

2017-10-07