Galerkin Finite Element Methods for Parabolic Problems, Second Edition
Bok, 2006

Författare

Vidar Thomee

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

ISBN

978-3-540-33121-6

Mer information

Skapat

2017-10-08