Proceedings of the 1st and 2nd Vampire Workshops
Bok, 2016

logic

automated reasoning

theorem proving

Författare

Laura Kovacs

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Andrei Voronkov

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-08