Theory-Specific Reasoning about Loops with Arrays using Vampire
Paper i proceeding, 2016

automated reasoning

theorem proving

program analysis

Författare

Chen Yuting

Chalmers, Data- och informationsteknik

Laura Kovacs

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Simon Robillard

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Proceedings of the 3rd Vampire Workshop

Vol. EPiC volume

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-08