An experimental test set-up for launch/recovery of an Airborne Wind Energy system
Paper i proceeding, 2012

Författare

K. Geebelen

H. Ahmad

M. Vukov

Sébastien Gros

Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

J. Swevers

M. Diehl

American Control Conference

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Energi