Optimization-based load reduction during rapid shutdown of multi-megawatt wind turbine generators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Sébastien Gros

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

B. Chachuat

Wind Energy

1095-4244 (ISSN) 1099-1824 (eISSN)

Vol. 17 7

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07