Optimizing Control based on Output Feedback
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Sébastien Gros

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

B. Srinivasan

D. Bonvin

Computers and Chemical Engineering

0098-1354 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07