Robust Predictive Control Based on Neighboring Extremals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Sébastien Gros

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

B. Srinivasan

D. Bonvin

Journal of Process Control

0959-1524 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07