Less than the sum of its parts – Economic and Environmental Challenges in designing Deep Energy Retrofit Concepts, the Case of Sweden
Paper i proceeding, 2016

Författare

Claudio Nägeli

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

York Ostermeyer

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Proceedings of CLIMA 2016

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07