Automated segmentation of the skeleton in PET/CT scans
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

May Sadik

Reza Kaboteh

N. Hasani

Johan Fredriksson

L. Svarm

Olof Enqvist

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Fredrik Kahl

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Lars Edenbrandt

European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

1619-7070 (ISSN) 1619-7089 (eISSN)

Vol. 43 S392-S392

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07