Uniqueness and Non-uniqueness in Percolation Theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Johan Jonasson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Probability Surveys

Vol. 3 289-344

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07