Uniqueness and Non-uniqueness in Percolation Theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

[Person c33f68eb-4c81-4d89-9da5-916eb0218fa8 not found]

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

[Person 944fad6b-f53d-4492-82e1-a9329316e021 not found]

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Probability Surveys

Vol. 3 289-344

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07