Proceedings The Second Scandinavian Student Interaction Design Research Conference, SIDeR'06
Bok, 2006

Författare

Eva Eriksson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-631-8470-2

Mer information

Skapat

2017-10-07