Small-scale CHP system based on a micro-gas turbine - overall concept
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Anders Hjörnhede

Henrik Ström

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Proceedings of the European Pellet Conference, 1-2 March 2017, Wels, Austria

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Energiteknik

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-07