Nonlinear neoclassical transport in toroidal edge plasmas
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

Joint Varenna-Lausanne International Workshop on "Theory of Fusion Plasmas", Varenna, Proceedings edited by J W Connor, O Sauter and E Sintoni

363-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07