Sustainable Manufacturing Maturity Model: Concept and Applications
Poster (konferens), 2017

maturity model

business capabilities

sustainability

Sustainable manufacturing

governance

ICT

Författare

Ilaria Giovanna Barletta

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

AAAS Meeting 2017

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-08