Vehicle Aerodynamics and Thermal Management in Future Hybrid and Electrical Vehicles
Paper i proceeding, 2016

Författare

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system

Elektrik/Elektronik in Hybrid- undt Elektrofahrzeugen und Energimanagement VII (EEHE), Editors, C. Hoff & O. Sirch, Haus der Technik, Expert Verlag


978-3-8169-3346-5 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-3-8169-3346-5

Mer information

Skapat

2017-10-07